Examen de certificare a competențelor profesionale_sesiunea iunie 2020