CONFERINTA din cadrul proiectului PREDIS – Prevenirea abandonului școlar în rândul migranților și populației Rome, în învățământul vocațional și tehnologic, prin strategii incluzive

0
420

dsc06692    Scopul: de a disemina si multiplica “Analiza de nevoi rezultata in acest proiect”

Pe 8 decembrie 2016 a avut loc la Restaurant Ovidiu Rm. Sarat , Conferinta din cadrul Proiectului de parteneriat strategic KA2,  Erasmus +, “PREDIS  –  Prevenirea abandonului școlar în rândul migranților și populației Rome, în învățământul vocațional și tehnologic, prin strategii incluzive.” dsc06723La conferinta au participat primarul municipiului, viceprimarul municipiului, reprezentanti ai biroului de monitorizare si indrumare a unitatilor de invatamant, reprezentantul pentru romi din cadrul Primariei Rm. Sarat,  inspectori scolari, directori ai liceelor tehnologice din oras, directori ai diferitelor institutii  din oras, membrii consiliului de administratie a liceului, reprezentanti ai parintilor, reprezentanti ai agentilor economici unde elevii isi desfasoara stagiile de pregatire practica.  Conferinta a avut scopul de a disemina si multiplica “Analiza de nevoi rezultata in acest proiect”. In cadrul conferintei a fost prezentata activitatea desfasurata in proiect si analiza de nevoi rezultata in urma studiilor din perioada ianuarie-iunie 2016.

dsc06742Pe agenda de lucru a conferintei s-au regasit etapele : inregistarea participantilor, prezentarea proiectului, etape parcuese-etape viitoare,analiza de nevoi rezultata din aplicarea chestionarelor, discutii, ateliere de lucru ( propuneri pentru imbunatatirea parcursului scolar al elevilor rromi la liceele tehnologice si vocationale ramnicene). Aceasta conferinta a fost organizata de echipa de proiect: manager proiect prof. Mirica Aurelia, coordonator proiect prof. Buzea Liliana, responsabil cu integrarea romilor prof. Nedelcu Daniel, responsabil comunicare prof. Rosca Felicia, responsabil financiar prof. Panache Sita.

dsc06767PREDIS este un nou parteneriat strategic european, ce se implementeaza in perioada septembrie 2015 – septembrie 2018, care abordează abandonul școlar în rândul elevilor din învățământul vocațional și tehnologic. Proiectul a fost creat ca răspuns la îngrijorarea crescândă a Uniunii Europene în legătură cu lipsurile din învățământ și de implicațiile socio-economice ale acestora. Conform Strategiei Europene de Dezvoltare până în 2020, mai mult de 6 milioane de tineri între 18 și 24 de ani, nu au finalizat o formă de învățământ vocațional  sau  altă școală gimnazială. În consecință, acești tineri se confruntă cu șomaj crescut, deci influențează dezvoltarea socială și economică a țărilor europene.  Migranții și populația Roma sunt în special afectați. În același timp, ei se confruntă cu discriminare la tranziția de la școala gimnazială la învățământul vocațional și tehnologic. Strategia Europeană 2020 are ca obiective reducerea ratei de abandon la sub 10% până în 2020.dsc06802

Proiectul va lucra pentru identificarea factorilor care pot, în mod efectiv, să prevină plecarea timpurie din școală a elevilor romi . In acest cadru, proiectul va dezvolta abordări pedagogice eficiente, metode inovative și informații pentru educatorii din mediul vocațional, profesori și alte categorii profesionale implicate în educația generală și vocațională. Abordarea proiectului cuprinde consultații cu profesori, formatori vocaționali și experți VET și va construi pe bazele de cunoaștere existente și pe exemplele de bune practici ale altor tari europene. Rezultatele proiectului vor alcătui un manual PREDIS disponibil online cu module specifice și cu strategii de reducere a numărului de tineri care părăsesc școala  timpuriu din rândul migranților și a populației rome .

dsc06824Rezultatele și activitățile proiectului vor fi implementate de un consorțiu transnațional format din șase parteneri (Universitatea Leibniz din Hanovra – Germania, Steirische Volkswirtschaftliche Gesellschaft – Germania, Inspectoratul Școlar Județean Buzău, Liceul Tehnnologic “Elina Matei Basarab” Rm. Sărat, Znanstvenopaziskovalni Center Slovenske Akademije Znanosti Umetnosti – Slovenia și Universitatea  de Studii din Trent – Italia).

 

LĂSAȚI UN MESAJ